Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi Açıldı T-Soft e-ticaret
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

Ticaret Bakanlığı teknik engeller internet sitesini kullanıma sundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından;
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması?na ilişkin olarak, ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin hazırlanması, kabulü ve uygulanmasına dair kurallar getirmekte olduğu, anlaşmanın temel olarak insan, hayvan, çevre ve bitki sağlığının korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gibi amaçlarla ülkeler tarafından hazırlanan ve uyulması zorunlu olan teknik düzenlemelerin, ürün veya ilgili işlem ve üretim yöntemleri için kurallar, rehberler ya da özellikler temin eden ve uyulması zorunlu olmayan standartların ve bu düzenlemelere uygunluğun temin edilmesini sağlayan uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticaretin önünde engel yaratmamasını amaçladığı bildirilmekte olup ihracatımızın diğer ülkelerin uygulamaya koyduğu teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinden olumsuz etkilenmemesinin sağlanmasının büyük önem taşıdığı, DTÖ TTE Anlaşması?nın bu kapsamdaki ülkemiz hak ve menfaatlerinin korunabilmesi açısından en önemli araç/platform olarak ön plana çıktığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, DTÖ bildirimlerinin kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra başta üretici ve ihracatçılarımız olmak üzere daha geniş kesimlere ulaştırılması, ülkemizin diğer ülke bildirimlerine yorum yapar hale gelmesi, yapılacak yorumlar suretiyle ihracatımızın söz konusu düzenleme ve uygulamalardan olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, bu alandaki bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması, teknik engel niteliğinde olan ve ihracatımızı olumsuz etkileyen uygulamaların öğrenilmesi ve takibi amacıyla www.teknikengel.gov.tr web sitesi gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açık olup, siteye üye olan kullanıcıların e-posta adreslerine, ilgilendikleri alanlardaki bildirimler ülke ve ürün bazında günlük olarak gönderilmekte, aynı şekilde, firma ve kuruluşlar internet sitesi üzerinden bildirime konu mevzuatın tam metnini talep edebilmekte ve bildirimlere ilişkin yorumlarını Ticaret Bakanlığı?na iletebilmektedir. Gelen yorumlar üzerine, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda, ilgili bildirime ilişkin ülkemiz pozisyonu oluşturulmakta ve ülkemiz yorumları ilgili ülkenin TTE Anlaşması kapsamındaki Bilgi ve Bildirim Merkezine Bakanlık tarafından gönderilmektedir.