İhracat Bedellerinin Bankada TL Dönüşümü Zorunluluğu Kaldırıldı T-Soft e-ticaret
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İhracat Bedellerinin Bankada TL Dönüşümü Zorunluluğu Kaldırıldı

İhracat Bedellerinin Bankada TL Dönüşümü Zorunluluğu Kaldırıldı

Aşağıda yer alan Tebliğ ile ihracat bedelinin yurda getirilme zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklikler olmuştur. Bunlardan en önemlisi, ihracat bedelinin belirtilen sürede yurda getirilmesinin yeterli olacağı, "Söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması zorunludur." düzenlemesinin kaldırılmasıdır. Yeni uygulamada, "Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair EK-1'de yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenir." denmektedir.

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye'ye getirilme ve % 80'nın bankaya bozdurma zorunluluğu getirilmiş, daha sonra 3 Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/53 Tebliğ ile bu süre 4 Eylül 2019 tarihine, 31 Ağustos 2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/55 Tebliğ ile de 4 Mart 2020 tarihine kadar daha uzatılmıştı.

31 Aralık 2019 tarihli ve 5. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)?DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/56) ile daha önceki Tebliğlerle getirilen ve ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin sürelerle ilgili düzenlemeler devam ederken, söz konusu ihracat bedellerinin bir bankaya satılması zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler kaldırılmıştır. Ancak bedellerin yurda getirilme süresi, fiili ihraç tarihinden itibaren yine 180 günü geçemiyor. İhracatçılar, ihraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilmesinden ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından sorumludur.

İhracata aracılık eden bankalar, sadece ihracat bedellerinin yurda getirilmesini izlemekle yükümlüdür. Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair Tebliği eki EK-1'de yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. Ancak henüz İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınmadığından, alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkün olacaktır.

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açık bulunan ihracat hesapları için, Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.