E-İhracat Kolaylaştırılıyor T-Soft e-ticaret
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
E-İhracat Kolaylaştırılıyor

E-İhracat Kolaylaştırılıyor

Türkiye'de internet üzerinden yurt dışına ürün satışına yönelik altyapı oluşturuluyor. Ekonomi Bakanlığı?nın hazırladığı "e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019)" belgesinin son aşamaya getirildiği kaydedildi. Strateji belgesine göre KOBİ?lerin internet üzerinden yurt dışına ürün satışının kolaylaştırılması için gümrük işlemleri kolaylaştırılacak. Bu yolla ürün ihraç etmek isteyen KOBİ'lere yönelik olarak kurulacak pazarlama amaçlı internet siteleri desteklenecek. Alıcıların güvenli alışveriş yapabilmesi için ürünler ön denetim yoluyla güvenli hale getirilecek.
 
Belgede ana strateji; Türkiye'nin bölge için bir e-ticaret merkezi olması, e-ticaret yoluyla mal ve hizmet ihracatının artırılması ve bu alanda gerek yazılım ve donanım gerekse bilgi birikiminin yerleştiği bir ekosistem oluşturularak, dünya geneline de hizmet sunan bir yapı oluşturulması olarak belirlendi.
 
Lojistik e-ihracat ve e-ticareti destekleyecek
Bu kapsamda, Türkiye'nin lojistik hizmetlerinin e-ihracat ve e-ticareti destekleyecek şekilde yapılandırılması, e-ticarete uygun gümrük mevzuatı oluşturulması, ürün güvenliği ve denetimin sağlanması, ihracatçı firmaların sayısının artırılması, firmaların e-ticaret ve e-ihracat konusundaki bilgi ve deneyiminin artırılması, e-ihracatçı şirket sayısının artırılması yönünde düzenlemeler yapılacak.
 
Türkiye ile uluslararası şirketlerle ve diğer ülkelerle işbirlikleri de yapılacak. Bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak ise bir dizi eylem planlandı. Bu konuda ilk olarak şirketlerin bilgilendirilmesi ve mevzuat düzenlemesi ağırlık taşıyacak. Ürün güvenliği de bu mevzuat kapsamındaki çalışmalardan biri olacak. İhraç edilecek ürünlerin vadettiği standartları taşıyıp taşımadığı konusunda bir denetim sistemi kurulacak. Ürün denetimi ve güvenliği ihracatın önemli bir bileşeni olarak değerlendirdi. Planlanan teşvik ve ihracat olmasından kaynaklı KDV iadelerinden faydalanma süreçleri ürün denetim mekanizmalarıyla ilişkilendirilecek.
 
Teşvik ve özendirme çalışmaları, bilgilendirme süreçleri KOBİ odaklı olacak. İnternet üzerinden bu tür ürünleri ihraç etme, satma konusunda deneyim kazanan şirketlerin KOBİ?lerin ürünlerini daha kolay pazarlaması, normalde ihracat yapmakta zorlanan firmaların bu yolla gerek personel gerekse işlem anlamında daha düşük maliyetle ihracat yapması sağlanacak.
 
Strateji ve eylem planı kapsamında yazılım ve donanım olarak altyapısı iyi kurulmuş internet siteleri-sistemler kurulmasının özendirileceği, bu şirketlerin sorumluluk üstlenerek ürünlerin satışını gerçekleştireceği kaydedildi. Ulaşım imkanları açısından da İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Mersin gibi lojistik merkezlerden ürünlerin gönderilmesine imkan sağlayacak teknolojik kapasitesi yüksek nakil noktalarının oluşturulmasına yönelik teşvik verilebilecek. Kaynak: Dünya