Dünya e-ticaret pazarının bölgesel dağılımı T-Soft e-ticaret
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Dünya e-ticaret pazarının bölgesel dağılımı

Dünya e-ticaret pazarının bölgesel dağılımı

Küresel e-ticaret hızla büyümeye devam ediyor. 

Araştırma şirketi eMarketer.com verilerine göre küresel e-ticaret hacmi 2014 yıl sonu itibarıyla 1,3 trilyon Amerikan Doları'na ulaşmıştır. Küresel e-ticaret hacminin 2018?e kadar %38 artarak 1,8 trilyon Amerikan Doları?na ulaşacağı ve toplam perakende ticaret içerisindeki payının %5,9'dan %8,8'e çıkacağı tahmin edilmektedir.

 

E-ihracat açısından, Batı Avrupa, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika, hazır pazar olarak nitelendirilebilir, ancak bu pazarlar için rekabet ön plandadır.

Gelişmekte olan Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika,  Orta ve Doğu Avrupa ise mevcutta talebin nispeten düşük olduğu fakat potansiyelin yüksek olduğu pazarlardandır.

2013 ve 2014 yıllarında elektronik ticaret hacminden en büyük payı alan Kuzey Amerika, 2015 yılında yerini Asya Pasifik bölgesine bırakmıştır. Kuzey Amerika elektronik ticaret hacmi büyümesinin 2015-2018 yılları arasında %15-17 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Küresel ölçekte lider pazarlar konumunda olan Çin ve ABD'nin toplam pazar hacmi küresel e-ticaretin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda Asya ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin büyümeye itici güç oluşturacağı tahmin edilirken Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin büyüme oranlarının ise daha yavaş olacağı beklenmektedir. Küresel e-ticaret pazarında sadece Çin'in yıllık ortalama büyüme hızı %40'ın üzerindedir. Japonya, Güney Kore ve Singapur başta olmak üzere Asya'nın genelinde büyüme potansiyeli yüksek olmakla beraber küresel piyasalardaki olumsuz ekonomik gelişmelerin kısa vadede sektördeki iş hacmini baskı altına alabileceği düşünülmektedir.

E-marketer'ın araştırmalarına göre Kuzey Amerika bölgesindeki elektronik ticaret hacminin 2015 yılında 347,3 milyar Amerikan Doları'na ulaşacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın artarak 2018 yılında 491,5 milyar Amerikan Doları'na ulaşması beklenmektedir (Internetretailer). Avrupa Bölgesi'nin elektronik ticaret hacmi ise 2014 yılında bir önceki yıla göre %12 artarak 405 milyar Amerikan Doları'na ulaşmıştır. Avrupa genelinde mobil kanaldan alışverişin yaygın olması, bu bölgenin ticaret hacminin güçlü seyretmesinde etkili olmaktadır. 2015 yılında, İngiltere?de gerçekleşen toplam satışın %19'u elektronik ticaretten oluşmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu oranın daha da artması beklenmektedir.  (Pwc Türkiye)