YAZILIM GÜNCELLEMELERİYAZILIM GÜNCELLEMELERİ
Müşteri Tanımlı Arkaplan Resmi Oluşturulduğunda Resim Ayar Seçenekleri Ge...

 
Müşteri Tanımlı Arkaplan Resmi Oluşturulduğunda Resim Ayar Seçenekleri Geliştirilmiştir

 
  

T-Soft e-ticaret sistemlerinde yeni bir yazılım geliştirmesi daha; Müşteri Tanımlı Arkaplan Resmi Oluşturulduğunda Resim Ayar Seçenekleri Geliştirilmiştir E-ticaret siteniz yeni özellikler ile daha da güçlü!

T-Soft e-ticaret sisteminde müşterilerimiz, sitelerin arka plan resimlerini hazır resimler arasından seçerek kullanabilmekle beraber kendi ekledikleri resimleri de kullanabilmektedirler.

Tasarım / Tema Yönetimi / ArkaPlan bölümünden, Müşteri Tanımlı arka plan seçeneğine gelinerek istenen arka plan yüklenebilmektedir.

Bu bölümde yapılabilen ayar seçenekleriaşağıdaki gibidir.

Arkaplan yatay konumu (Resmin yatay olarak hizalama seçeneğini belirtir.)

Arkaplan dikey konumu (Resmin dikey olarak hizalama seçeneğini belirtir.)

Tekrar durumu (Resmin sadece bir keremi görüneceğini yoksa tekrarlayacağını mı belirtir.)

Arka plan konumu (Resmin, sayfa yukarı aşağı kaydırıldığında, sabitmi duracağını yoksa sayfa ile beraber kayacağını mı belirtir.)

Arkaplan rengi (Resim dışı kalan kısmın rengibi belirtir)

17.03.2012Tüm Güncel.
Yazan: Görevi: Destek Birimi Şirket:T-Soft E-Ticaret
Konu: Müşteri Tanımlı Arkaplan Resmi Oluşturulduğunda Resim Ayar Seçenekleri Geliştirilmiştir
Açıklama: T-Soft e-ticaret sistemlerinde yeni bir yazılım geliştirmesi daha; Müşteri Tanımlı Arkaplan Resmi Oluşturulduğunda Resim Ayar Seçenekleri Geliştirilmiştir
Yazan: T-Soft Destek 17.03.2012