YAZILIM GÜNCELLEMELERİYAZILIM GÜNCELLEMELERİ
Alış ve Satış Fiyatlarından Oransal veya Yüzdesel Bazda Fiyat Oluşturma...

 
Alış ve Satış  Fiyatlarından Oransal veya Yüzdesel Bazda Fiyat Oluşturma

 
  

T-Soft e-ticaret sistemlerinde yeni bir yazılım geliştirmesi daha; Alış ve Satış Fiyatlarından Oransal veya Yüzdesel Bazda Fiyat Oluşturma E-ticaret siteniz yeni özellikler ile daha da güçlü!

Kolay fiyat tanımlanabilmesi için Alış veya Satış fiyatları üzerinden diğerini oransal veya tutar bazında fiyat tanımlanabilmesi eklenmiştir.

Bu şekilde,
Alış Fiyatından > Satış Fiyatı
Satış Fiyatından > Alış Fiyatı
oluşturulabilir.

Fiyat tanımlanırken,
Seçili bazı ürünler,
Belirli marka ürünleri,
Belirli model ürünleri,
Belirli tedarikçi ürünleri,
Belirli kategori ürünleri,
bazında etki alanı tanımlanabilir.T-Soft e-ticaret sistemleri ile, fiyat yönetmek çok kolay.

03.12.2011Tüm Güncel.
Yazan: Görevi: Destek Birimi Şirket:T-Soft E-Ticaret
Konu: Alış ve Satış Fiyatlarından Oransal veya Yüzdesel Bazda Fiyat Oluşturma
Açıklama: T-Soft e-ticaret sistemlerinde yeni bir yazılım geliştirmesi daha; Alış ve Satış Fiyatlarından Oransal veya Yüzdesel Bazda Fiyat Oluşturma
Yazan: T-Soft Destek 03.12.2011