Veri Analizi ve İş Analitiği Üzerine
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Ana Sayfa > E-Ticaret Blog > Veri Analizi ve İş Analitiği Üzerine
Veri Analizi ve İş Analitiği Üzerine
Veri Analizi ve İş Analitiği Üzerine

İçindekiler

 

Veri Analizi ve İş Analitiği Çözümleri Üzerine

Bilgi, özellikle küreselleşen bu dijital dünyada en büyük güçtür. Bunun farkına varan küçüklü büyüklü şirketler, hedef kitlelerinin davranış örüntülerine dair içgörüler elde etmek için veriyi büyük oranda kullanır. Peki, ama veri nasıl kullanılır? Bu yazının ana konusunu oluşturan veri analizi ve iş analitiği, dijitalleşen tüm şirketlerin kurtarıcısı konumunda. Okumaya devam ederek veri analizi nedir, nasıl yapılır, şirketlerin faydalanabileceği en verimli ekosistem çözümleri nelerdir, detaylıca öğrenmeniz mümkün.

Veri Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş analitiği konusunu ele adlığımız yazımıza veri analizi nedir, nasıl yapılır, sorularını yanıtlayarak başlıyoruz. Veri analizi, ham verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesi süreci olarak tanımlanır. Bu süreç; verilerin toplanması, temizlenmesi, işlenmesi ve yorumlanmasını içerir. Çeşitli teknikler ve araçlar kullanarak verilerdeki eğilimleri, modelleri ve ilişkileri belirlemeyi amaçlayan bu analiz türünün sonuçları ise karar verme süreçlerini desteklemek, sorunları tespit etmek, performansı değerlendirmek ve gelecekteki stratejileri şekillendirmek için harika birer araç konumundadır. Kısacası iş dünyasından bilimsel araştırmalara, kamu politikalarından mühendislik projelerine kadar birçok alanda veri analizi kritik bir rol oynar. Peki, veri analizi nasıl yapılır? İşte, cevap!

 • Toplama: İlgili verilerin çeşitli kaynaklardan elde edilmesini ifade eder Anketler, sensörler, veri tabanları veya internet bu kaynaklara örnek olarak verilebilir.
 • Temizlik: Toplanan verilerin hatalardan, eksikliklerden ve tutarsızlıklardan arındırılması sürecidir. Bu adım, doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için son derece kritiktir.
 • İşleme: Verilerin analiz edilebilir bir formata dönüştürülmesini içerir. Bu, verilerin belirli formatlara dönüştürülmesi veya özetlenmesi sürecidir.
 • Analiz: İstatistiksel yöntemler, makine öğrenimi algoritmaları veya diğer analitik teknikler kullanılarak verilerin incelenmesi ve analiz edilmesi adımıdır. Bu adımda, verilerdeki eğilimler, kalıplar ve ilişkiler belirlenir.
 • Raporlama: Son aşama ise analiz sonuçlarının anlamlandırılması ve ilgili kişilere veya paydaşlara sunulmasıdır. Bu; grafikler, tablolar, raporlar ve görselleştirmeler gibi farklı yollarla yapılabilir.

Veri Analiz Yöntemleri

Veri analizinin nasıl yapılacağını belirttikten sonra sırada veri analizi yöntemleri hakkında bilgi vermek var. Okumaya devam ederek data analizi tekniklerinden en çok kullanılanlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Gözlem

 • Doğrudan gözlem yaparak verilerin toplanmasıdır.
 • Davranış bilimleri, antropoloji, iş süreçlerinin analizi alanlarında kullanılır.
 • Doğal ortamda gerçek davranışların izlenmesi gibi avantajlar sağlar.
 • Dezavantajlar arasında ise zaman alıcı olması ve gözlemcinin sübjektifliği sayılabilir.

Anketler

 • Anketler, belirli soruların bir grup insana yöneltilmesiyle veri toplama yöntemidir.
 • Pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, sosyal bilimler alanlarında sıkça kullanılır.
 • Geniş bir kitleye ulaşabilir, hızlı ve maliyet etkindir.
 • Dezavantajları arasında yanıtların doğruluğundan emin olunamaması ve anket tasarımı iyi yapılmazsa yanlış sonuçlar elde etme riski sayılabilir.

Kayıt Analizi

 • Mevcut belgeler, raporlar, veri tabanları ve kayıtlar üzerinden veri toplama yöntemidir.
 • Tarihsel araştırmalar, trend analizi, işletme raporlarında kullanılabilir.
 • Mevcut ve genellikle kolay erişilebilir veriler kullanılır.
 • Dezavantajları arasında bilgilerin güncel olmayabileceği, eksik veya hatalı olabileceği ihtimalleri sayılabilir.

Dijital Veri Toplama

 • Sensörler, dijital formlar, internet ve mobil uygulamalar aracılığıyla veri toplanmasıdır.
 • Sağlık sektörü, IoT (Nesnelerin İnterneti), online anketler.
 • Hızlı ve geniş kapsamlı veri toplama imkanı sağlarken veri doğruluğunu da artırır.
 • Teknolojik altyapı gerektirir, veri güvenliği ve gizliliği riskleri olabilir.

Kısacası büyük veri analizi toplama işi, başarılı bir veri analizinin temelidir. Dolayısıyla doğru yöntemlerin seçilmesi ve verilerin dikkatlice toplanması, analiz sürecinin etkinliğini ve sonuçların doğruluğunu belirleyen kritik faktörler arasında yer alır.

İş Analitiği Nedir?

İş analitiği, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasını sağlayan, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması sürecidir. Bu süreç, işletmelerin performansını iyileştirmek, fırsatları ve tehditleri belirlemek, operasyonel verimliliği artırmak ve stratejik planlama yapmak için sıklıkla kullanılır. İş analitiği, geniş veri setlerini inceleyerek içgörüler elde etmeyi ve bu içgörüler doğrultusunda aksiyonlar almayı hedefler. Aşağıda iş analitiği çeşitlerini görmek mümkün.

 • Tanımlayıcı Analitik: Geçmiş verileri analiz ederek ne olduğunu anlamak. Satış raporları, performans değerlendirmeleri, finansal tablolar tanımlayıcı analitik örnekleri arasında sayılabilir.
 • Tanısal Analitik: Geçmişte meydana gelen olayların nedenlerini anlamak. Neden satışlar düştü? Hangi faktörler müşteri memnuniyetini etkiledi? gibi soruların cevapları tanısal analitik verisi elde etmek için kullanılabilir.
 • Tahmin Analitiği: Gelecekte ne olacağını tahmin etmek. Satış tahminleri, müşteri davranışları tahminleri, talep tahminleri gibi.
 • Önleyici Analitik: En iyi eylem planını belirlemek. Stok yönetimi optimizasyonu, pazarlama stratejileri, tedarik zinciri optimizasyonu önleyici analitik türüne verilebilecek en iyi örneklerden.

İş Analitiği Neden Önemli?

İş analitiği, modern işletmeler için stratejik bir öneme sahip; zira bu süreç, veriye dayalı karar verme sürecini mümkün kılarak işletmelerin performansını ve rekabet gücünü artırır. Geleneksel karar verme yöntemleri genellikle deneyim ve sezgiye dayanırken iş analitiği objektif ve doğrulanabilir verilere dayalı kararlar almayı sağlar. Bu, özellikle karmaşık ve hızlı değişen iş ortamlarında büyük bir avantaj demektir. İş analitiği sayesinde işletmeler, pazar trendlerini ve müşteri davranışlarını daha iyi anlayarak stratejilerini bu doğrultuda şekillendirebilir. Örneğin satış tahminleri ve müşteri segmentasyonu gibi analizler, pazarlama ve satış stratejilerinin etkinliğini gözle görünür derecede artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve gelirleri artırabilir.

Ayrıca iş analitiği, operasyonel verimliliği artırmada kritik bir rol de oynar. Verimlilik analizi, stok yönetimi, tedarik zinciri optimizasyonu ve iş süreçleri iyileştirmesi gibi uygulamalar, işletmelerin kaynaklarını daha etkin kullanmasına yardımcı olur. Bu durumsa işletmelere maliyetlerin düşürülmesi ve karlılığın artırılması olarak geri döner. İş analitiği, risk yönetiminde de önemli bir araçtır. Öngörücü analizler, olası risklerin ve fırsatların önceden tespit edilmesini sağlayarak işletmelerin proaktif önlemler almasını mümkün kılar. Bu, beklenmedik durumlarla başa çıkma yeteneğini artırır ve iş sürekliliğini sağlar. Yani iş analitiğinin sunduğu bu avantajlar, işletmelerin rekabetçi kalabilmeleri ve sürdürülebilir büyüme sağlayabilmeleri için kritik öneme sahiptir.

Eğer siz de işletmeniz için bir veri analizi sürecine girme arayışındaysanız T-Soft'un iş analitiği çözümünü mutlaka denemelisiniz. SmartyData sayesinde pek çok firma, e-ticarete yönelik gereksinimlerini rahatlıkla önceliklendirirken tüm verisini de bir arada tutuyor. SmartyData'nın size sağlayacağı faydalar arasında:

 • Milyonlarca veri hakkında daha etkin ve hızlı karar verebilir, doğru ve güvenilir modellemeler yapabilirsiniz.
 • Sistem içinde yer alan yüzlerce kaynağa dilediğiniz zaman bağlanıp verileri kolayca hazırlama imkanı elde edebilirsiniz. Ayrıca güçlü raporları da dakikalar içinde hazır etmeniz mümkün.
 • SmartyData'nın aksiyon bildirimleri sayesinde rakiplerinizde geride kalmanız imkansız. Veriler değiştiğinde sistem size uyarılar göndererek ne, nerede, ne zaman trend olmuş, açıkça gösteriyor.
Eklenme Tarihi: - Güncellenme Tarihi:

Öne Çıkan Makaleler