29.12.2022 ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Değerlendirmesi T-Soft e-ticaret
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

29.12.2022 ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Değerlendirmesi

29 Aralık 2022 Tarihinde, e-ticaret sitelerini ve pazar yerlerini ilgilendiren yönetmelik yayınlanmıştır.
Yazımızda bu yönetmeliğin sanal mağazaları ilgilendiren yönleri değerlendirilmiştir.

Yönetmeliğin tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Yeni yönetmelik ile birlikte https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150826-10.htm adresinde yayınlanan 2015 yılındaki yönetmelik de yürürlükten kaldırılmıştır. Sanal mağazası ile ilgili yükümlülüklerini araştıran işletme sahiplerinin eski yönetmeliği dikkate almamaları gerekmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Verme Ve Sipariş

Yönetmelikte sanal mağazaların müşterilerinin işletme ile ilgili bilgi edinebilmesi için "İletişim" adında bir sayfa eklenmesini ve bu sayfada aşağıdaki bilgilerin paylaşılması istenmektedir. Bu sayfaya ana sayfadan ulaşılabilecek bir bağlantı verilmesi gerekmektedir.

 • Satıcı Şirket İse; Ticaret Ünvanı, MERSİS numarası ve merkez adresinin bu sayfada yer alması
  Satıcı esnaf ve sanatkar ise yani şahıs işletmesi ise; adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresinin bu sayfada yer alması
 • KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli markası
  Örneğin İşletme adı Tekrom olan bir satıcı, Tekrom isimli markası varsa bunun belirtilmesi gerekmektedir. Yönetmelikte marka tescil belgesinin mi sayfada yayınlanacağı yoksa "Tescilli Markamız: Tekrom" şeklinde bir ibare mi olması gerektiği belirtilmemiştir. Bu hususun netleştilmesi için ticaret bakanlığı ile temasa geçilmiştir. Gelişmeler ile yazı güncellenecektir.
 • "Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler" olarak tanımlanan bilgi ile işletme hangi odaya kayıtlı ise bu bilginin girilmesi istenmektedir. Örneğin İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası.
  Meslekle ilgili davranış kuralları başlığı ise net değildir. Bu bilgiye nasıl ulaşılacağı konusunda sanal mağazanın yönlendirme yapılması istenmektedir. Bu hususun netleştilmesi için ticaret bakanlığı ile temasa geçilmiştir. Gelişmeler ile yazı güncellenecektir.

T-Soft V5'te bu bilgileri düzenlemek için Tasarım / Blok Yönetimi sayfasında, sayfanın sol üst kısmında, "Bulunduğunuz Sayfa" kısmından "İletişim" seçildikten sonra açılan sayfada; İletişim Bilgileri başlığının sağındaki düzenleme ikonuna tıklanarak bilgiler güncellenir.
T-Soft V4'te bu bilgileri düzenleme için Ayarlar / Genel Ayarlar / İletişim Bilgileri bölümü kullanılmaktadır.

İşlem Rehberi

Yönetmelikte sanal mağazaların müşterilerinin işletme ile ilgili bilgi edinebilmesi için "İşlem Rehberi" adında bir sayfa eklenmesini ve bu sayfada aşağıdaki bilgilerin paylaşılması istenmektedir. Bu sayfaya ana sayfadan ulaşılabilecek bir bağlantı verilmesi gerekmektedir.

 • a) Sözleşmenin kurulabilmesi için mal ve hizmetin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösterir şekilde teknik adımlar.
 • b) Sözleşmenin elektronik ortamda saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra aynı ortamda erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgi.
  T-Soft e ticaret yazılımında müşterilerimiz sipariş verdiğinde sipariş onay e-postası içerisinde sözleşmede müşteriye gönderilmektedir. Aynı zamanda yönetici panelinde, sipariş yönetimi bölümünde sanal mağaza yöneticisi ilgili siparişin sözleşmesine ulaşabilmektedir.
 • c) Alıcının siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçların sunulacağına ilişkin bilgi.
 • ç) Alıcıyla arasında uyuşmazlık çıkması halinde varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları.

T-Soft yazılımında standart olarak "Müşteri Hizmetleri" olarak yer alan bölümün adı İşlem Rehberi olarak değiştirilerek bu bölüme kanunda belirtilen hususlar ile ilişkin bilgiler girilebilecektir.

Yazan:
Görevi: Destek Birimi
Şirket: T-Soft E-Ticaret