METRO ELEKTRONŢK ÍDEME ENTEGRASYONUMETRO ELEKTRONŢK ÍDEME ENTEGRASYONU
12 Aya Kadar Vade Farksřz Taksit Oranlarř Ţle Tanř■řn

Elektronik ve ileti■im ŘrŘnleri Řretici ve distribŘt÷rlerinden Metro Elektronik ŘrŘnlerinin satř■řnř yapan e-ticaret siteleri išin, mŘ■terilerin ÷demelerinin do­rudan Metro Elektronik sanal poslarř Řzerinden Metro Elektronik'te bulunan cari hesaplarřna aktarřlabilece­i Sanal Pos Entegrasyonu geli■tirilmi■tir.

Bu entegrasyon sayesinde, Metro Elektronik sanal poslarřnř kullanan e ticaret siteleri, ayrřca bankalar ile ileti■ime gešip, sanal pos almadan, Metro Elektronik'te bulunan tŘm sanal poslarř kullanabilecekler, dŘ■Řk oranlarla šok uygun taksit sešeneklerini mŘ■terilerine sunabileceklerdir.

Metro Elektronik sanal poslarřnř kullanabilmek išin, bankalar ile herhangi bir ileti■ime gešmeye gerek bulunmamaktadřr.

Aynř zamanda kendi sanal posu da bulunan e-ticaret siteleri, istedikleri zaman Metro Elektronik sanal poslarřndan, istedikleri zaman kendi poslarřndan ÷demeleri alabileceklerdir.

Metro Elektronik Sanal Pos kurulumu ve taksit oranlarřnř sorgulayabilece­iniz sayfamřza ula■mak išin Třklayřnřz!

Di­er ÷deme entegrasyonlarř ile bilgi almak išin Třklayřnřz!